Πληροφορίες

Το συνέδριο

Στο Συνέδριο θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά όλες οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες και όλα τα προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου της Ε.Ε.. Στο Συνέδριο θα συμμετέχουν διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων από όλους τους κλάδους της Οικονομίας, στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΜΚΟ, επαγγελματικοί Σύνδεσμοι και άλλοι Φορείς.

Η θεματολογία

Επιβίωση, ανάπτυξη, καινοτομία αποτελούν στόχοι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για την υλοποίηση των οποίων απαιτούνται κεφάλαια και χρηματοδότηση. Ευκαιρίες υπάρχουν αρκεί να εντοπίζουν τις κατάλληλες γι αυτές ευκαιρίες χρηματοδότησης, αξιοποιώντας κατά τρόπο αποτελεσματικό τα χρηματοδοτικά εργαλεία που παρέχονται είτε μέσα από Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Ταμεία είτε μέσα από εθνικούς πόρους. Όλες οι τοπικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Τεχνολογίας, Τουρισμού, Γεωργίας, Ενέργειας, Έρευνας, Περιβάλλοντος, Εκπαίδευσης κι Επικοινωνίας, καθώς και οι Βιοτεχνίες, έχουν έμπρακτο όφελος από τη συμμετοχή τους στο Συνέδριο, κατά το οποίο θα παρουσιαστούν τα διαθέσιμα Προγράμματα Χρηματοδότησης για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, αλλά και τα success stories.

Ομιλητές

Πρόγραμμα

Sponsors

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Πρόσβαση Α.Μ.Ε.Α

Αλλαγή γραμματοσειράς

Μέγεθος Γραμματοσειράς

Μαρκάρισμα Συνδέσμων

Αφαίρεση και Επαναφορά Στυλ σελίδας

Αντίθεση Κειμένου

Red:

Green:

Blue:

Αντίθεση Παρασκηνίου

Red:

Green:

Blue: